Omdanne IVS til ApS – Hvordan?

Omdannelse eller omregistrering af et iværksætterselskabet sker ved, at

  1. der træffes en beslutning

  2. der skal være ‘kugler i kassen’

  3. det skal dokumenteres (enten ved revisorerklæring eller ved hjælp af et friskt revideret regnskab

Det økonomiske krav ved omdannelse af IVS

Kapitalen på 40.000 skal være ’til stede’. Det kan konstateres på forskelligvis, men du kan selv starte med at hjælpe dig selv, og få styr på bogholderiet, så du kan ‘køre’ balanceopgørelse til dato, m.v.

Hvis der mangler penge i kassen, behøver du ikke nødvendigvis have penge op af lommen, for der er en række metoder til at fremskaffe de 40.000, der mangler, hvis de mangler.

Rette metodevalg; i forbindelse med omregistrering af mit iværksætterselskab

Er der ingen reserver i iværksætterselskabet, eller mangler der blot 10.000 kr., så skal den problemstilling selvfølgelig håndteres før man kan omdanne iværksætterselskabet til anpartsselskab – og det skal håndteres korrekt og med ansvar. Problemstillingen kan håndteres på forskelligvis.

  • Du kan komme med flere midler til dit iværksætterselskab.

  • Du kan have penge til gode i dit iværksætterselskab, og det kan måske laves om anparter i iværksætterselskabet, hvorved mængden stiger..  (konvertering af gæld).

  • Du kan indskyde ‘aktiver’ (værktøj, kassevogn, etc…) ind i dit iværksætterselskab.

  • Du kan – hvis selskabet ejer anparter i andre selskaber (måske) opskrive disse aktivers værdi.

Cvr nr.: 38560433

Adresse: Ørstedsvej 8 - 8600 Silkeborg

Email: Aktivbogholder@gmail.com

Telefon nr.: 52766956

  • Facebook