Networking

Konsekvens for manglende omdannelse

Alle iværksætterselskaber  skal omregistrere sig til anpartsselskaber senest den 15. april 2021. (Iværksætterselskaber som er under konkurs eller tvangsopløsning er ikke omfattet af dette krav.) De iværksætterselskaber som ikke overholder denne frist, og som ikke er opløst forinden, vil kunne blive tvangsopløst.

I praksis indebærer dette, at alle iværksætterselskaber, som ikke er omregistreret eller opløst efter fristen, vil modtage en henvendelse fra Erhvervsstyrelsen med en frist på f.eks. 4 uger til at omregistrere eller opløse sig. De iværksætterselskaber som efter 4 uger fortsat ikke er omregistreret eller opløst vil blive oversendt til tvangsopløsning ved skifteretten.

Hvis et iværksætterselskab, som er oversendt til tvangsopløsning, efterfølgende ønsker at selskabet genoptages, er det en betingelse for genoptagelsen, at selskabet samtidig omregistreres til anpartsselskab.